Tiến độ thanh toán Vinhomes Riverside – The Harmony

 

Đợt Thời gian Thanh toán
VĂN BẢN THỎA THUẬN
Đợt 1 Ký Văn Bản Thỏa Thuận 500.000 VNĐ
Đợt 2 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Văn Bản Thỏa Thuận 10% gồm VAT
Đợt 3 Trong vòng 15 ngày từ ngày thanh toán Đợt 2 15% gồm VAT
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Đợt 4 Tháng 3/2017 5% gồm VAT
Đợt 5 Tháng 5/2017 20% gồm VAT
Đợt 6 Tháng 7/2017 20% gồm VAT
Đợt 7 Khi có thông báo bàn giao nhà 25% gồm VAT + 5% VAT
Đợt 8 Khi làm sổ đỏ 5% chưa VAT