6 Loại hình biệt thự (Vinhomes Riverside – The Harmony)

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

 • Diện tích đất khoảng: 153,2 – 500m2
 • Diện thích điển hình khoảng: 300 – 400m2
 • Diện tích xây dựng khoảng: 400 – 500m2

BIỆT THỰ SONG LẬP

 • Diện tích đất khoảng: 193,5 – 400,4m2
 • Diện tích đất điển hình khoảng: 207 – 213,m2
 • Diện tích xây dựng 370 – 380m2

BIỆT THỰ TỨ LẬP

 • Diện tích đất 180 – 298m2
 • Diện tích điển hình 180 – 81m2
 • Diện tích xây dựng 350m2

BIỆT THỰ LIỀN KỀ

 • Diện tích đất 80 – 140,3m2
 • Diện tích đất điển hình: 90 – 96m2
 • Diện tích xây dựng: 220 – 230m2

NHÀ PHỐ

 • Diện tích đất khoảng: 165,7 -218,7m2
 • Diện tích đất điển hình khoảng: 216m2
 • Diện tích xây dựng khoảng: 373,29m2

NHÀ VƯỜN

 • Diện tích đất khoảng: 151,6 – 241,7m2
 • Diện tích đất điển hình khoảng: 152 – 154m2
 • Diện tích xây dựng:  320 -350 m2
Thông qua Tiêu đề 1 Tiêu đề 2 Tiêu đề 3